Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

25/05/2023 – Ακίνητα, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλών χαρακτηρισμένων ως Τουριστικών Δημόσιων Κτημάτων λόγω ομορότητας.