Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

12/04/2021 – Ακίνητα, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση της Ζώνης ΙΙΙ στο Ολυμπιακό Κέντρο Φαλήρου, τμηματικά ή εξολοκλήρου (Παράταση Προθεσμίας)