Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

31/12/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Τεχνικά Έργα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ ΤΟΥ BABY LIFT 2 ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΔ Α.Ε. ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – ΑΡ.ΔΙΑΚ. 7596/30.12.2019