Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

21/09/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προσφορά ακινήτου προς μίσθωση ή/και αγορά για στέγαση των Κεντρικών Γραφείων της ΕΤΑΔ ΑΕ.