Προκήρυξη πέντε (5) ηλεκτρονικών ανοικτών πλειοδοτικών διαγωνισμών (e-auction) για την πώληση τριών (3)κτηματομερίδων και τη μακροχρόνια εκμίσθωση δύο (2) κτηματομερίδων για τουριστική αξιοποίηση στην περιοχή Μάσσαρι της Ρόδου

20/09/2020 | Δελτία Τύπου

     Αθήνα, 21.9.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προκήρυξη πέντε (5) ηλεκτρονικών ανοικτών πλειοδοτικών διαγωνισμών (e-auction)

για την πώληση τριών (3)κτηματομερίδων

και τη μακροχρόνια εκμίσθωση δύο (2) κτηματομερίδων για τουριστική αξιοποίηση στην περιοχή Μάσσαρι της Ρόδου

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ) Α.Ε. ανακοινώνει την προκήρυξη διενέργειας πέντε (5) Ηλεκτρονικών Ανοικτών Πλειοδοτικών Διαγωνισμών (e- auction), για την πώληση τριών (3) κτηματομερίδων (Κ.Μ. 1385, 1188 και 1179 γαιών Μάσσαρι Ρόδου) και την μακροχρόνια εκμίσθωση δύο (2) κτηματομερίδων (Κ.Μ. 1437 και 1564 γαιών Μάσσαρι Ρόδου) στην περιοχή Μάσσαρι της Ρόδου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr.

Αναφορικά με τα ακίνητα που προορίζονται για μακροχρόνια εκμίσθωση διάρκειας σαράντα ετών από την υπογραφή της σύμβασης, σκοπός των διαγωνισμών είναι η τουριστική αξιοποίηση τους μέσω της υλοποίησης αυτοτελών έργων ξενοδοχειακής τουριστικής ανάπτυξης.

Οι Διαγωνισμοί θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκμισθώσεων, Μισθώσεων, Παραχωρήσεων, Εκποιήσεων, Ανταλλαγών, Αγορών και Αντιπαροχών της ΕΤΑΔ Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν σχετική πληροφόρηση για τη διαγωνιστική διαδικασία και να προμηθευτούν τους Γενικούς και Ειδικούς όρους εκάστου Διαγωνισμού, καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εκάστου Ακινήτου είναι η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Προθεσμία και τόπος υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών, για κάθε διαγωνισμό, ορίζεται η Πέμπτη 29.10.2020, 12:00 ώρα Ελλάδος, στα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε., Βουλής 7 Σύνταγμα, Αθήνα (2ος όροφος – Πρωτόκολλο). Η ημερομηνία υποβολής της οικονομικής προσφοράς εκάστου διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Γενικούς Όρους Διαγωνισμών πώλησης ή εκμίσθωσης ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες για τους διαγωνισμούς:

Μπόβολου Άννα Τηλ.: 210 3339739 Email: [email protected]

Τουρκαντώνη Αναστασία: Τηλ.: 210 3339660 Email: [email protected]