Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

15/05/2024 – Ακίνητα, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου στη Λίμνη Καϊάφα με δικαίωμα χρήσης του υδάτινου στοιχείου του διαύλου για τη διενέργεια μαθημάτων, προπονήσεων και αγώνων θαλάσσιου σκι