Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

22/09/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Τεχνικά Έργα

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Επιλογής Αναδόχου για το τεχνικό έργο: «Ανακαίνιση / επισκευή των τουαλετών στο ισόγειο του Σαλέ στη θέση Φτερόλακας καθώς και την ανακαίνιση των WC στο Σαλέ 1750 στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού της ΕΤΑΔ ΑΕ – Αρ. Προσκλ – 12243/21.09.2021