Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

18/12/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Επιλογής Αναδόχου για τις Υπηρεσίες Αποχιονισμού των Χώρων Στάθμευσης του «Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού» για τις χιονοδρομικές περιόδους 2019-20 και 2020-21 – Αρ. Προσκλ. 7453/17.12.2019