Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

01/06/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Επιλογής Αναδόχου για τις Ασφαλιστικές Καλύψεις Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης, των Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και Βόρα / Καϊμακτσαλάν της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Προσκλ. 6979/31.05.2021