Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

22/01/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Επιλογής Αναδόχου για την προμήθεια & μεταφορά πετρελαίου κίνησης στο υποκατάστημα «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» για τη χιονοδρομική περίοδο 2019-2020 – Αρ. Προσκλ. 0261/22.01.2020