Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

04/06/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Επιλογής Αναδόχου για την Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του Υποκαταστήματος «Μαρίνα Αλίμου» της ΕΤΑΔ ΑΕ – Αρ. Διακ. 4726/04.06.2020