Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

17/09/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Επιλογής Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Εξυγίανσης του εσωτερικού δικτύου ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων της επιχειρηματικής μονάδας της ΕΤΑΔ ΑΕ «Ακτή Βουλιαγμένης» – Αρ. Προσκλ. 12085/17.09.2021