Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

08/06/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Επιλογής Αναδόχου για την Παροχή Ναυαγοσωστικών Υπηρεσιών στη παραλία Καλαμίτσας στην Καβάλα – Αρ. Προσκλ. 7435/08.06.2021