Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

28/04/2022 – Ακίνητα

ΠΑΡΟΣ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση τμημάτων των ακινήτων με ΑΒΚ 23, 38, 43, 29, 27, του Δήμου Πάρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.