Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

11/02/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Παράταση προθεσμιών των άρθρων 8.2 και 9.2 της διακήρυξης για την «Παροχή υπηρεσιών οικονομικού / χρηματοοικονομικού συμβούλου προς την ΕΤΑΔ Α.Ε. στο πλαίσιο διεξαγωγής διερευνητικών επαφών για τη διευθέτηση υφιστάμενων διαφορών με Μισθώτρια εταιρεία»– ΑΡ. ΔΙΑΚ. 1258/02.02.2021