Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

22/01/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» της ΕΤΑΔ ΑΕ – ΑΡ. ΔΙΑΚ. 15156/30.12.2020