Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

28/07/2022 – Ακίνητα, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Παράταση του ηλεκτρονικού Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Ωκεανίδα» στην Ακτή Βουλιαγμένης