Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

18/11/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Τεχνικά Έργα

Ολοκλήρωση του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα – Καϊμακτσαλάν» – Αρ. Διακ. 5955/03.10.2019 – Κήρυξη Οριστικού Αναδόχου