Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

15/01/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Τεχνικά Έργα

Ολοκλήρωση του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Διαχείρισης του Πρασίνου του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου και του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου Σχινιά της ΕΤΑΔ ΑΕ- Αρ. Διακ. 5983/04.10.2019 – Κατακύρωση