Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

16/01/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Ολοκλήρωση του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Επισκευών & Λειτουργικών ελέγχων των αναβατήρων του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα – Καϊμακτσαλάν» – Αρ. Διακ. 6658/05.11.2019 – Κήρυξη Οριστικού Αναδόχου