Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

05/11/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Ολοκλήρωση του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών οικονομικού / χρηματοοικονομικού συμβούλου για την υποστήριξη των θέσεων της ΕΤΑΔ στο πλαίσιο δύο (2) δικαστικών διενέξεων. – Αρ. Διακ. 4264/15.07.2019 – Κατακύρωση