Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

28/08/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Ολοκλήρωση του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Υποκαταστήματος «Ακτή Βουλιαγμένης» της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Διακ. 4052/05.07.2019 – Κατακύρωση