Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

26/11/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Ολοκλήρωση του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των Ακινήτων «ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ» και «ΜΑΡΙΔΑΚΙ» – Αρ. Διακ. 5973/03.10.2019 – Κατακύρωση