Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

08/08/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Ολοκλήρωση του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης της Ολυμπιακής Εγκατάστασης «Ολυμπιακό Συγκρότημα Γουδή» – Αρ. Διακ. 2334/24.04.2019. – Κατακύρωση