Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

11/11/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Ολοκλήρωση του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης της Ολυμπιακής Εγκατάστασης «Ολυμπιακό Συγκρότημα Γαλατσίου» της ΕΤΑΔ ΑΕ – Αρ. Διακ. 5961/03.10.2019 – Κατακύρωση