Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

30/10/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Ολοκλήρωση του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Κοπής της Βλάστησης σε τμήμα του ακινήτου «ΑΒΚ3638» – Αρ. Διακ. 5302/05.09.2019 – Κατακύρωση