Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

15/01/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Ολοκλήρωση του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την «Ασφαλιστική Κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων καθώς και Συμπληρωματικών Κινδύνων (Περιουσίας) των υποκαταστημάτων «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» και «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» της ΕΤΑΔ ΑΕ» – Αρ. Προκ. 5321/06.09.2019 – Κή