Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

11/09/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Ολοκλήρωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος «Ι.Π. Υπάτης» της ΕΤΑΔ ΑΕ – Αρ. Προσκλ. 4968/26.08.2019