Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

21/10/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Ολοκλήρωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Προσωπικού Αναψυκτηρίων του Υποκαταστήματος Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Προσκλ. 5641/20.09.2019. – Κήρυξη Οριστικού Αναδόχου