Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

07/08/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Ολοκλήρωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την Προμήθεια, Παραμετροποίηση Και Εγκατάσταση Συστήματος Αντιγράφων Ασφαλείας (BACKUP) για την ΕΤΑΔ Α.Ε – Αρ. Προσκ. 4365/19.07.2019.