Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

01/03/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Ολοκλήρωση του Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης της λειτουργίας των υποδομών έξι (6) Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων της ΕΤΑΔ ΑΕ Αρ. Διακ. 11403/13.10.2020 – Κατακύρωση