Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

16/01/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Ολοκλήρωση του ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και Παροχή Προσωπικού για τη Διάστρωση Πεδίων Χιονοδρομίας – Πιστών του Χ. Κ. Παρνασσού για τη χιονοδρομική περίοδο 2019-20- Αρ. Διακ. 7206/28.11.2019 – Κατακύρωση