Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

23/06/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Ολοκλήρωση του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης χαρτοφυλακίων ακινήτων Real Estate Asset, Project & Facility Management της ΕΤΑΔ Α.Ε.» – Αρ. Διακ. 2096/06.05.2020 – Κατακύρωση