Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

08/10/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Ολοκλήρωση του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης εισόδου εξόδου οχημάτων στο υποκατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ Υπέργειος Σταθμός Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης»– ΑΡ. ΔΙΑΚ. 9175/09.07.2021 – Κατακύρωση