Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

11/03/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Ολοκλήρωση του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» – Αρ. Διακ. 15156/30.12.2020 – Κατακύρωση