Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

09/11/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Ολοκλήρωση του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Επισκευών και Λειτουργικών Ελέγχων Αναβατήρων του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» για τρεις (3) χιονοδρομικές περιόδους- Αρ. Προσκλ. 9493/08.09.2020 – Κατακύρωση