Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

09/11/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Ολοκλήρωση του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών Επιθεώρησης τουριστικών Αναβατήρων του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» – Αρ. Διακ. 9805/14.09.2020 – Κατακύρωση