Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

20/03/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ – ΑΡ. ΔΙΑΚ. 7085/25.11.2019 – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ