Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

07/08/2019 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Ολοκλήρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού για για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV, στο χώρο των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Συγκροτήματος Φαλήρου της ΕΤΑΔ Α.Ε.»- Αρ. Διακ. 3442/12.06.2019