Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

12/05/2020 – Ακίνητα, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Νέα προθεσμία υποβολής φακέλου δικαιολογητικών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό (e-auction), για την εκμίσθωση τμήματος του ισογείου, 200,85 τ.μ., στο δήμο Χανίων.