Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

09/06/2022 – Ακίνητα

Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση τμημάτων των ακινήτων με ABK 5766 και 5798 Θεσπρωτίας