Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

16/04/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Ματαίωση Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης εισόδου εξόδου οχημάτων στο υποκατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ Υπέργειος Σταθμός Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης»– ΑΡ. ΔΙΑΚ. 3949/30.03.2021