Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

12/02/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Ματαίωση Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών οικονομικού / χρηματοοικονομικού συμβούλου προς την ΕΤΑΔ Α.Ε. στο πλαίσιο διεξαγωγής διερευνητικών επαφών για τη διευθέτηση υφιστάμενων διαφορών με Μισθώτρια εταιρεία – ΑΡ. ΔΙΑΚ. 1258/02.02.2021