Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

18/02/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Ματαίωση Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, για την κάλυψη των αναγκών του υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ ΑΕ – ΑΡ. ΔΙΑΚ. 11753/21.10.2020