Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

28/04/2022 – Ακίνητα

ΛΕΥΚΑΔΑ (1) : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση τμημάτων των ακινήτων με ΑΒΚ 89, 92, 94, 101, 102, 141, 142, 104, του Δήμου Λευκάδας, του Νομού Λευκάδας.