Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

28/04/2022 – Ακίνητα

ΛΕΥΚΑΔΑ (2): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση τμημάτων των ακινήτων με ΑΒΚ 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121 και 131, του Δήμου Λευκάδας, του Νομού Λευκάδας.