Λειτουργία της ΕΤΑΔ στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για τον κορωνοϊό Covid-19

24/03/2020 | Τα Νέα μας

Η ΕΤΑΔ λόγω των επιβεβλημένων μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID- 19 λειτουργεί καθημερινά με τηλεργασία και όποια άλλη ενδεδειγμένη μέθοδο σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της συμμετοχής στην εθνική προσπάθεια εξάπλωσης του ιού.

Τα αιτήματά σας παραλαμβάνονται κανονικά στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να συνεχίσουμε να παρέχουμε αδιάλειπτα τις υπηρεσίες μας.