Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

01/07/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Κήρυξη Άγονου του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού του Υποκαταστήματος «Ακτή Βουλιαγμένης» της ΕΤΑΔ ΑΕ- Αρ. Διακ. 4711/04.06.2020