Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

15/01/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Κήρυξη Άγονου του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης της Ολυμπιακής Εγκατάστασης «Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου» της ΕΤΑΔ ΑΕ- Αρ. Διακ. 5970/03.10.2019