Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

26/08/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Κήρυξη Άγονου του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την Επιθεώρηση τουριστικών αναβατήρων του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» – Αρ. Διακ. 7306/17.07.2020